MK   EN
ISO 9001:2008         ISO 14001:2004

  vendi     aktuale

Trajnim per udheheqes apo menaxhere te kooperativave bujqesore

CeProSARD-i ne bashkepunim me Ministrine e Bujqesise, pylltarise dhe ekonomise se ujrave, organizuan nje trajnim per udheheqes apo menaxhere te kooperativave bujqesore e cila u mbajt prej 10.12.2012 deri me 17.12.2012.

Ne kete trajnim pjesemarresit do te fitojne dituri ne lidhje me temat sic jane sipermarresia apo ndermarresia, perzgjedhja e idese per biznes, perzgjedhja e planit per marketing, udheheqje me kooperativat bujqesore, organizimi dhe udheheqja, njohja dhe hyrja ne teknikat e komunikimit dhe prezantimit apo paraqitjes, furnizim i perbashket nepermjet te kooperatives, perdorimi i rregullt i plehrave dhe mjeteve per mbrojtjen e bimeve, udheheqje dhe planifikim me sistemet e ujitjes, si dhe mundesite per perkrahje te prodhimtarise bujqesore nepermjet te programve kombetare per perkrahje dhe IPARD-it.

bërë nga Kips com
CeProSARD @ 2008 - 2011
facebook     linkedin     email     sitemap