MK   EN
ISO 9001:2008         ISO 14001:2004

ENERGJIA DHE KLIMA
Ky projekt është i një karakteri filantropik apo bamirës dhe ka për qëllim që ti përmirësojë kushtet në shkollat fillore në komunën e Konçes, nëpërmjet të përpunimit apo realizimit të sistemeve me kolektorë diellor për fitimin e ujit të ngrohtë sanitar. Përveç shkollës qendrore në Konçe, me projektin përfshihen edhe pesë shkollat fillore të tjera në fshatrat e afërm të cilët i takojnë kësaj komune: Dollni Lipovik (Lipoviku i poshtëm), Gorni Lipovik (Lipoviku i epërm), Rakiteci, Dedino dhe Gabrevci.

Në korrniza të projektit është paraparë edhe mbejtja e një punëtorie e cila i është dedikuar apo kushtuar edukimit dhe ngritjes të vetëdijes tek nxënësit, për burimet e ripërtëritshme të energjisë dhe mbrojtjes të mjedisit jetësor. Punëtoria do të rezultojë me implementimin e aktiviteteve plotësuese të propozuara nga nxënësit, ndërsa me përkrahje të kuadrit arsimor të shkollës Goce Dellçev.

Në krijimin dhe implementimin e projektit përveç donatorit marrin pjesë edhe CeProSARD-i, komuna e Konçes, shkolla fillore Goce Dellçev dhe Sofkin Dooel nga Radovishi.Qershor 2010 – Mars 2011


Juliana dhe Georg Woschnagg
bërë nga Kips com
CeProSARD @ 2008 - 2011
facebook     linkedin     email     sitemap